„Záměr jsme podpořili vzhledem k tomu, že se podaří snížit množství výfukových plynů  a zvýšit komfort  pro cestující, ale i proto, že dopravce  je naším významným partnerem v rámci koncepce Chytrého města, kde jedním  z pilířů  je právě udržitelná městská mobilita," vysvětlil místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Obnova vozového parku je však náročnou investicí. Proto  ČSAD Autobusy České Budějovice využije k nákupu  nízkoemisních a bezemisních autobusů dotace z Integrovaného operačního programu.  „Připravili jsme již všechny potřebné podklady a předali je příslušné agentuře a nyní čekáme na výsledek.  Je možné získat až  200 milionů korun. Naše firma  usiluje o podporu na nákup šesti autobusů, což představuje investici  ve výši 39 milionů korun," uvedl Vladimír Homola, generální ředitel ČSAD Autobusy České Budějovice.

V současné době jezdí v Písku na jedenácti linkách šest autobusů s naftovým pohonem, které ročně mají na svém kontě na 300 tisíc kilometrů  po městě i připojených městských částech Smrkovice, Semice, Nový Dvůr a Hradiště. Všechny tyto autobusy jsou na naftový pohon, nové budou jezdit na stlačený zemní plyn (CNG). „V Písku je již několik let v provozu plnička  CNG, zatím ji využívají naše  autobusy pro příměstskou dopravu, ale do budoucna počítáme s jejím využitím také po autobusy MHD," doplnil Vladimír Homola.

Velké množství výfukových plynů bylo v minulosti  jedním z hlavních důvodů, proč MHD přestala jezdit přes Velké náměstí a další místa v centru. Toto opatření část obyvatel chválila, ale část, zejména starších lidí, je kritizovala. „Kromě šesti  autobusů na stlačený zemní plyn ČSAD Autobusy počítá také se zakoupením minibusu s elektropohonem. Potom by mohl dopravce po dohodě s městem zřídit další linku právě přes centrum," řekl  Michal Kovařík, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu v Písku.

Podmínkou pro možnost čerpání dotace je garance města, že ČSAD  České Budějovice  bude v Písku provozovat MHD po dobu udržitelnosti projektu, což je  pět let. Radní  tuto garanci schválili. Současná smlouva mezi dopravcem a městem na zajištění dopravní obslužnosti je platná  minimálně do roku 2030.

Navrhovaná obnova vozového parku MHD by podle vyjádření ČSAD Autobusy měla každoročně městu při nést úsporu až milion korun.

Jak jezdí MHD

ČSAD Autobusy České Budějovice, které provozuje MHD v Písku, najezdí ročně po městě kolem 300 tisíc kilometrů. Obyvatelé mohou využít celkem 11 linek, které jezdí i do příměstských částí Smrkovice, Semice, Nový Dvůr a Hradiště.