Našimi hosty byli kolegové a kolegyně ze Španělska, Polska, Anglie a Rumunska. Protože tato schůzka se uskutečnila v polovině projektu, její hlavní náplní byl monitoring dosavadních výsledků a plánování dalších aktivit.

Jednání probíhala v budově naší školy. Hlavním tématem byla evaluace průběhu projektu, práce s nástrojem Mobility Tools pro naši národní agenturu, samozřejmě jsme také museli naplánovat další projektové návštěvy a aktivity.

A co nás tedy v následujícím školním roce čeká? Hned v září zahájíme přípravu Knihy dětských práv. Každá země dostala přiděleny dva principy Úmluvy o dětských právech, které bude zpracovávat. V listopadu nás potom čeká vzdělávací aktivita ve Španělsku. Těšíme se, že navštívíme vyučovací hodiny v naší partnerské škole a přivezeme si zase nějaké nové nápady. Leden přinese vysílání o dětských právech.

Děti sestaví krátké video, ve kterém se budeme zabývat informacemi k dětským právům, jejich dodržování, popř. porušování v některých zemích. V úvodu března budeme pracovat na komiksech s názvem Jak napravit svět. Děti tady budou moci popustit uzdu své fantazii a budou tvořit obrázky o tom, jak by měl podle nich vypadat ideální svět. V polovině března nás také čeká další vzdělávací aktivita, tentokrát v naší partnerské škole v rumunském Brasově. Po návratu už budeme pilně sestavovat projektový časopis, což je další povinná aktivita. Půjde o jakýsi průřez celou dvouletou činností. Každá škola vyrobí svou část a pošle k nám. Naše koordinátorka se postará o závěrečnou kompletaci všech materiálů. Každá škola si potom vytiskne projektový časopis sama pro sebe.

Závěr příštího školního roku bude patřit poslední mezinárodní schůzce v Anglii. Zde bude celý projekt vyhodnocen a uzavřen. Pak už jednotlivé koordinátory čeká intenzivní práce na závěrečné zprávě pro národní agenturu.

A jak se našim hostům u nás líbilo? Jednoduše byli nadšeni. Líbila se jim naše prostorná a barevná škola a její výzdoba, všechny nástěnné malby a obrázky, které naše děti vytvořily. Speciálně kolegyně z anglické školy byly upřímně překvapeny našimi šatnovými skříňkami.

Říkaly, že to v jejich škole opravdu nemají. Hosté ocenili práci našich dětí na výstavě Happy Children Happy World, ve které jsou představeny jednotlivé země a také jsou tam zpracována dětská práva. Také strava v naší školní jídelně jim moc chutnala, obzvláště nadšení byli z nabídky v naší saladetě. V úterý ráno na ně ještě čekalo slavnostní přivítání v naší škole. Po intenzivním dopoledním jednání přišly na řadu také výlety po okolí Písku. Společně jsme navštívili České Budějovice a Zvíkov. Bylo nám také ctí, že nás ve středu přijala starostka města Písku v obřadní síni písecké radnice. Ve svém projevu ocenila naší práci a její důležitost.

S kolegy z našich partnerských zemí jsme se shodli, že téma projektu, dětská práva, nás nutí k zamyšlení. Pronikli jsme do této problematiky mnohem více, než bychom toho byli schopni bez projektové práce. Obohatilo to naši výuku, hlavně hodiny výchovy k občanství, kde jsou dětská práva samostatným tématem, ale také samozřejmě hodiny anglického jazyka. Během nich totiž vzniká většina projektových aktivit. S dětmi jsme během vyučovacích hodin otevřeli diskusi o dětských právech, zjistili jsme, jaký mají názor a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Dětský náhled je prostě úplně odlišný od toho našeho, dospěláckého. Těšíme se na to, jak si naši žáci poradí s projektovými aktivitami v příštím školním roce. Určitě vzniknou krásné materiály.

Pavlína Reinišová, ZŠ J. K. Tyla, koordinátorka projektu