V pondělí jsme se všichni opět shledali na londýnském letišti Heathrow. Autobusem jsme se dopravili do města Banbury, které je od Londýna vzdáleno cca 100 kilometrů. Zde jsme byli ubytování v krásném hotelu, který pochází již z konce 17. století a býval zájezdním hostincem. Tady nás poprvé ovanul duch staré dobré Anglie, ale to se nám během našeho pobytu stalo mnohokrát!

Hned druhý den jsme byli přivítáni v Bishop Loveday Primary School v nedalekém Bodicote. Naši angličtí kolegové nás provedli školou, která je mnohem menší než ta naše – má 380 žáků. Zdejší žáci jsou ve věku 4 – 11 let. Byli jsme přítomni assembly, tedy setkání žáků a učitelů celé školy. Také jsme viděli, že angličtí žáci nosí školní uniformy. V Loveday Primary je to kombinace šedé, červené a bílé barvy v kombinaci s logem školy. Musím říct, že to dětem opravdu slušelo. Ve škole nás také navštívil starosta Banbury, který nás přivítal a ocenil naši práci. Pak už následovalo první pracovní projektové jednání. Na této schůzce totiž bylo potřeba celý projekt zhodnotit, shrnout, rozdělit si úkoly na závěrečné období, kdy se bude zpracovávat závěrečná zpráva pro jednotlivé národní agentury.

Také druhý a třetí den byl ve znamení pracovních schůzek. Vše šlo hladce, a tak jsme dokonce ve středu odpoledne vyšetřili čas na návštěvu nedalekého Oxfordu. Společně z kolegy ze Španělska a Polska jsme vyrazili vlakem. Prohlédli jsme si slavné univerzitní město a nasáli zdejší atmosféru. Překvapilo nás, jak je to velké město. Komplexy univerzitních budov a kolejí tvoří vlastně takové město ve městě. Všude je spousta studentů, kteří se po Oxfordu pohybují převážně na kolech.

Čtvrtý den dopoledne probíhalo poslední projektové jednání a potom už nás autobus přepravil do nedalekého Stratfordu. Na tento výlet jsme se moc těšili. Stratford upon Avon je totiž rodištěm světoznámého dramatika Williama Shakespeara. Po dobrém obědě, který se skládal z typických anglických toastů a scones, jsme se pod vedením skvělé paní průvodkyně vypravili na prohlídku tohoto nádherného města. Začali jsme na Henley Street u domu, kde se Shakespeare narodil, a pokračovali jsme k dalším objektům, které jsou s ním a jeho životem spjaty. Chvílemi jsme nevěděli, kam se dříve dívat – stratfordské staré hrázděné domy totiž připomínají pohádkové kulisy! I počasí nám ten den přálo, bylo krásně.

Poslední večer jsme strávili v nejstarší restauraci v Banbury. Je to místo, které je spjato s postavou O. Cromwella. Stejně jako všechny anglické hospůdky, i tahle má neopakovatelnou atmosféru a řadu romantických zákoutí. Naši angličtí kolegové nám předali certifikáty, které dokazují naši návštěvu na této schůzce. Navzájem jsme si předali poslední dárečky.

V pátek brzy ráno jsme odjeli z hotelu na londýnské letiště Heathrow. Během loučení samozřejmě ukápla nějaká ta slzička, to je jasné. Snad se ještě někdy potkáme…

A dojmy z celých dvou projektových let? Jen ty nejlepší! Vyzkoušeli jsme si mezinárodní spolupráci, poznali jsme hodně milých lidí, společně jsme udělali poctivý kus práce. Navštívili jsme školy v jiných zemích, nahlédli jsme do systému, jakým pracují. To pro nás jako učitele bylo nejvíce přínosné. Ve školách jsme se také mohli zúčastnit vyučování, byli jsme přítomni na hodinách a viděli jsme, jak pracují tamní žáci.

Samozřejmě bychom se rádi účastnili dalšího projektu. Letos v březnu jsme podali přihlášku společně se Španělskem, Litvou a Bulharskem. Výsledky řízení bychom měli vědět na konci srpna. Tak nám držte palce!

Pavlína Reinišová, ZŠ J. K. Tyla Písek