Momentálně je uzavřen hlavní vchod do budovy. Klienti se na úřad dostanou bočním vchodem z ulice Otakara Ševčíka. Podatelna se přestěhovala z přízemí do náhradních prostor v 1. patře. "Je to místnost č. 145, kde bude podatelna klientům úřadu opět k dispozici od úterý 21. června. Cesta je značena," informovala mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

Rekonstrukce elektroinstalace v objektu bude mít vliv nejen na provoz podatelny, ale také na přepážky dopravně správních agend, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. „V červenci a v srpnu bude v náhradních prostorech omezený provoz podatelny a počítačové učebny, kde se konají zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění. Stěhování do náhradních místností je plánováno na konec června a návrat zpět do zrekonstruovaných prostor koncem srpna,“ řekl vedoucí odboru vnitřních věcí Jiří Votýpka. V červenci bude také uzavřena prodejna potravin a lahůdek sídlící v budově úřadu. Přesné termíny budou zveřejněny na webových stránkách města.

Podstatnější omezení služeb městského úřadu čeká občany po letních prázdninách. "Od září do konce roku budou přestěhované přepážky dopravně správních agend, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel," uvedla mluvčí Petra Měšťanová s tím, že přesun těchto agend do náhradních kanceláří proběhne počátkem září. Návrat zpět do původních prostor se plánuje na počátek ledna 2023.

Při omezeném provozu bude kapacita agendy občanských průkazů a cestovních dokladů snížena na polovinu, funkční budou pouze dvě kombinovaná pracoviště obsluhující obě agendy. "Ministerstvo vnitra schválilo jejich provoz v nouzovém režimu bez homologovaných fotografických kabinek. Obdobně to bude platit i pro pracoviště dopravně správních agend, kde budou v provozu také pouze dvě přepážky, po jedné pro registr vozidel a pro registr řidičů,“ uvedl Jiří Votýpka.

V případě dopravně správních agend bude omezeními nejvíce zasažen registr řidičů, v náhradních místnostech nepůjde pořizovat nové fotografie na řidičské průkazy. Bude však možné využít dřívější fotografie jak z registru řidičů, tak ze systému občanských průkazů a cestovních dokladů. Ostatní úkony registru řidičů budou zachovány, stejně tak bude v plném rozsahu, avšak v omezené kapacitě, vykonávána i agenda registru vozidel.

Kvůli rekonstrukci také nebude fungovat vyvolávací systém na přepážky, občané se budou moci objednávat jen prostřednictvím on-line rezervačního systému. "Proto před návštěvou úřadu v tomto období doporučujeme občanům ověřit si telefonicky či na webových stránkách města aktuální rozsah požadované agendy a případně využít služeb okolních úřadů obcí s rozšířenou působností v Milevsku, Strakonicích, Vodňanech či Blatné,“ upozornil Jiří Votýpka.

Rekonstrukce budovy městského úřadu v Budovcově ulici začala v roce 2020 a je rozdělena do sedmi samostatných etap. V objektu se provádí kompletní výměna kabelových rozvodů, od elektrických silových rozvodů včetně výměny svítidel, přes datové rozvody počítačové sítě, až po kabeláž antén krizového a povodňového systému. Kromě jiného je také součástí akce vybudování nové elektrické přípojky budovy a obnova systému náhradního napájení.