Korigování holubí populace ve městech je hlavním cílem městských holubníků, které na jihu Čech propaguje Marcela Kassai ze spolku Holubi ve městě. Podařilo se jí vizi naplnit v Českých Budějovicích, kde je holubník těsně před otevřením, a nyní přijela seznámit s touto možností také členy písecké komise pro životní prostředí.

Městský holubník má podle Marcely Kassai plnit tři základní funkce, a to snižování počtu holubů výměnou nakladených vajíček za umělá, zamezení nežádoucímu hnízdění a posedávání na památkách a budovách a kontrolu nad zdravotním stavem holubů. Primárním posláním holubníku je soustředit hejno na jedno místo, kterým je většinou půda. „Podáváním krmení, gritu a vody je chceme motivovat k hnízdění a následně snesená vajíčka měnit za umělé podkladky. Nelíhnou se tedy další generace," vysvětlila propagátorka městských holubníků s tím, že viditelný nástup této metody je patrný po jednom až dvou letech. „Tato metoda je jediná udržitelná, trvalá, moderní, etická a finančně z dlouhodobého hlediska nenáročná," dodala.

Městský holubník má regulovat populaci holubů ve městě.
Budějovický městský holubník je před otevřením. V Písku se o něm začíná mluvit

Holubník je pro holuby přirozené a preferované prostředí. Zvyknou si snadno. V okolí holubníků je nutné vydat zákaz krmení, aby si ptáci zvykli, že krmení je k dispozici pouze v holubníku. „Proto tam začnou i hnízdit a mají motivaci vracet se tam. Nehledají potravu po městě a tím pádem ani neznečišťují město výkaly. V holubníku také dostávají grit, který potřebují k procesu trávení. Nezobou tedy zdi a omítky a nepoškozují je zobáky a drápy," informovala Marcela Kassai.

K základním typům holubníků patří půdní vestavba uzpůsobená jako holubník, maringotka uzpůsobená jako holubník nebo speciální umělecké holubníky. Kapacita jednoho holubníku se doporučuje pro 100 až 200 holubů s tím, že v jednom městě může být až deset holubníků.

Etážové parkování zvýší kapacitu stání na dvojnásobek.
Na sídlišti Jih má navýšit kapacitu stání etážové parkoviště. Město dělá projekt

Vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra souhlasí s tím, že regulace počtu holubů prostřednictvím městských holubníků, kde bude docházet k výměně nakladených vajíček za náhrady, je rozhodně etickým způsobem. Uvedl, že v současné době je v Písku zhruba 2500 až 3000 holubů. Ve městě by tedy muselo vzniknout několik holubníků.

Písek podle něj zkoušel různé varianty regulace. „Plašiče, které vydávají zvuk dravců, se příliš neosvědčily, neboť holubi si na ně po určitém čase zvykli," připomněl s tím, že už několik let proto město provádí odchyt holubů, kteří následně slouží jako potrava pro hendikepované dravce.

Holubníky by bylo možné vybudovat pouze v objektech, které jsou majetkem města. V případě památkově chráněných budov musí být navíc vyřešena a schválena úprava tzv. vletového otvoru. Dále musí být vyřešena bezproblémová a pravidelná výměna podestýlky. „Problémem by mohlo být také to, že v letních měsících létají holubi za potravou do okolních polí nebo celoročně do blízké bioplynové stanice, kde se nachází kukuřičná siláž, která je pro ně lehce stravitelná," namítl Miloslav Šatra a doplnil, že odbor životního prostředí nemůže zaštiťovat provoz případných městských holubníků, neboť je zákonem pověřen pro výkon státní správy na úseku ochrany zvířat a jednalo by se tedy o střet zájmů.

Investor chce v bývalé velitelské budově v areálu Žižkových kasáren stavět čtyřicet bytů.
Investor chce v kasárnách stavět čtyřicet bytů. Chybí mu plac na parkování

Projekt podporuje radní pro životní prostředí Martin Brož. Problém však vidí ve financování provozu. „Jde nejen o náklady na údržbu a obsluhu, ale i veterinární úkony," podotkl s tím, že město může finančně přispět na vybudování holubníků, ale nemůže být jejich provozovatelem. Možným řešením by bylo, že by Písek finančně přispíval spolku, který by městské holubníky provozoval.

Komise životního prostředí po projednání doporučila, aby se materiálem dál zabývala rada města.

V Českých Budějovicích se projekt na vybudování holubníku ucházel v roce 2021 o přízeň v participativním rozpočtu. Nápad uspěl a dnes je městský holubník v areálu bývalých kasáren těsně před otevřením. Čeká se už pouze na vyjádření Krajské veterinární správy a povolení k výkonu asanační činnosti. Českobudějovický holubník nakonec tedy není první v České republice, jak se dlouho zdálo, ale "předběhl" ho nedávno otevřený holubník na Mariánském náměstí v Praze. I když u nás zatím nejde o příliš rozšířenou metodu, například v Německu fungují městské holubníky už řadu let.