Firma Snop cz sídlící v průmyslové zóně v Písku takto podporuje knihovnu už třetím rokem. Finanční příspěvek půjde i tentokrát na podporu vzdělávacích aktivit knihovny a na činnost polytechnické učebny. V té celoročně probíhají akce a kurzy, které podporují technické vzdělávání dětí, mládeže i dospělé veřejnosti. Nově zde byl otevřen i klub Astronom a první písecká astronomická pozorovatelna. V rámci celého vzdělávacího programu knihovna nabízí také vzdělávací aktivity zaměřené na řemeslné dovednosti, jazykové a digitální vzdělávání a na podporu čtenářství a čtenářské gramotnosti.