„Cílem průzkumu je zprostředkovat nezávislou zpětnou vazbu názorů, postojů, preferencí a potřeb obyvatel města," uvedla starostka Písku Eva Vanžurová.

Výstupy průzkumu mají zmapovat úrovně spokojenosti či nespokojenosti obyvatel s jednotlivými oblastmi života a zároveň přispět ke zpracování strategického plánu rozvoje města do roku 2025. „Věřím, že lidé budou tento projekt považovat za smysluplný a přispějí svou účastí v něm k jeho zdárnému průběhu. Jejich názory budou pro naši práci velmi užitečné," doplnila starostka.

Projekt řídí odbor investic a rozvoje městského úřadu v Písku. „Dotazník mohou lidé vyplňovat od minulé středy. Dané okruhy jsme volili v souladu s metodikou pro strategické dokumenty," zmínil Václav Filip, vedoucí odboru investic a rozvoje. Připomněl, že obdobnou anketu vypsalo město v roce 2013 – týkala se sídliště Jih. Tehdy mohli obyvatelé vyplňovat jak internetové dotazníky, tak papírové, které byly k dispozici na několika místech. Ve zmíněné anketě lidé nejvíc volali po opravách chodníků, prostoru u prodejny Šipka nebo přemostění u mateřské školy.

Dotazníky jsou anonymní, obsahují pouze základní identifikační údaje. Anketa bude ukončena pravděpodobně na konci března a začátkem dubna bychom mohli znát její výsledky.

Průzkum spokojenosti obyvatel se skládá z pěti hlavních okruhů:
- všeobecné informace      o respondentovi
- kvalita života
- informovanost obyvatel
- všeobecný dojem
- preference rozvoje jednotlivých  oblastí ve městě