V rámci zpracování vstupních dat byla provedena základní analýza záplavového území a následně vytvořen seznam potenciálně ohrožených nemovitostí. "Vyzýváme vlastníky (případně správce) nemovitostí v záplavovém území k vyplnění jednoduchého dotazníku, který lze najít spolu s rozsahem záplavového území a seznamem ohrožených budov na webových stránkách města Písek. Důraz klademe zejména na vyplnění aktuálních telefonních kontaktů k dané nemovitosti," uvedla Eva Čechová z odboru životního prostředí MÚ Písek.

Vyplněné dotazníky nejpozději do konce října předejte na podatelnu městského úřadu. Případné nejasnosti k dané záležitosti lze konzultovat na odboru životního prostředí.