V Miroticích začala výstavba čistírny odpadních vod, kanalizace a obnovy vodovodního řadu. Důvodem výměny vodovodního řadu je stáří trubek, častá poruchovost a zkvalitnění dodávky pitné vody.

Ze starého potrubí se i po téměř pěti letech po napojení na Římov ještě občas uvolňují sedimenty, takžev některých domácnostech teče někdy z kohoutků zakalená voda. To ale výměnou trubek změní. K tomu, aby nedocházelo k zakalení vody i po obnově hlavního vodovodního řadu, je ale třeba také vyměnit vodovodní přípojky. „Zastupitelé se rozhodli vyjít lidem vstříc a schválili financování výměny vodovodních přípojek, které jsou na pozemcích města za peníze z městského rozpočtu,“ uvedla starostka Martina Mikšíčková.

Kromě lepší kvality vody je důvodem přispění města lidem i fakt, že pokud by si někdo starou přípojku nevyměnil, mohla by se časem porouchat.

Opravou by se pak poškodil nový povrch, který dostane ulice po vybudování nového vodovodu a kanalizace. Ti, kdo mají přípojky na soukromém pozemku, si jejich výměnu budou platit sami.

O co se jedná Mirotice se v dubnu roku 2014 napojily na dálkový vodovod z Římova. Od té doby se ve starém potrubí uvolňují usazeniny, které ještě občas způsobují zakalení vody. To by se mělo zcela odstranit novým místním vodovodem.