Milevsko bude muset vrátit pozemky pod bytovými domy a garážemi v sedmi ulicích města a také peníze, které získalo za jejich prodej. Pozemky město obdrželo od státu na konci devadesátých let.

„Zjistili jsme, že jsme je nikdy dostat neměli, tedy nejsou naše. Musíme je vrátit, stejně tak peníze, které jsme získali za jejich prodej,“ vysvětlil milevský místostarosta Martin Třeštík (ČSSD). „Pozemky jsou do jisté míry pro město bezcenné, nachází se pod domy, které vlastní někdo jiný,“ dodal Martin Třeštík.

Podle zastupitele Miroslava Doubka (Svobodní) vznikla městu škoda a to by ji mohlo chtít po státu uhradit. „Pozemky jsme obdrželi právoplatnou smlouvou a v dobré víře jsme s nimi deset let nakládali. Beru samozřejmě to, že peníze budeme muset lidem vrátit, ale chtějme zaplatit škodu, která vznikla městu. Na mysli mám škodu materiální, vyčíslitelnou v korunách, nemluvím o škodě, která vznikla prací na materiálech,“ vysvětlil Doubek. Zastupitelka Ivana Stráská (ČSSD) řekla, že škoda by se vyčíslovala složitě. Starosta Zdeněk Herout (ODS) dodal, že město pozemky nikdy neužívalo.

Pozemky, které město musí vrátit, se nacházejí v ulicích J. A. Komenského, E. Destinnové, Nádražní, 5. května, Č. Holase, Sokolovské, L. Janáčka a na Píseckém předměstí. Milevsko za prodej několika z nich získalo 6150 korun.

Stát neměl podle zákona z roku 1991 pozemky převést na město, protože byly v době účinnosti zákona již zastavěny bytovými domy a garážemi ve vlastnictví stavebního bytového družstva.