Teplárna Písek musí kvůli plnění emisních limitů znečisťujících látek dle směrnic Evropské unie přistoupit k výrazným investicím do svých provozů. Jak to udělat, doporučila investorům společnost SEVEn Energy, která po roce příprav předložila tepelnou koncepci města.

TAKÉ JSME PSALI: Ekologie něco stojí, teplo podraží

Zastupitelé se drželi doporučení zpracovatele, ale komise pro infrastrukturu měla jiný názor: „Doporučujeme zastupitelstvu, aby postupovalo podle varianty nula, nebo jedna,“ zprostředkoval názor poradního orgánu jeho předseda Václav Gavlasz.

Komise pro infrastrukturu se ztotožnila s variantou jedna, tedy jedním hnědouhelným a jedním plynovým kotlem, ale místo varianty dvě, která kromě uhlí počítá také s kotlem na biomasu, navrhovala zachování dvou hnědouhelných kotlů a jejich následné odsíření.

Celkové náklady na nutnou ekologizaci hlavního tepelného zdroje se mohou vyšplhat až ke dvěma stům milionům korun. Město Písek za účelem realizace investic vyplývajících ze schválené studie tepelné koncepce poskytne teplárně půjčku ve výši padesát milionů korun se splatností maximálně šedesáti měsíců.