Již v září roku 2021 se občané k tehdejší podobě studie mohli vyjádřit. Některé z požadavků byly do konečného návrhu zapracovány, jiné uspokojit nešlo, jak vysvětlovala autorka studie architektka Dana Zákostelecká. I tentokrát se sál zaplnil, a přestože studie nese název finální, opět nechyběly návrhy změn a připomínky řešení konkrétních míst na sídlišti z řad přítomných obyvatel.

K lokacím, které byly zmiňované nejčastěji, patří okolí Mateřské školy Sluníčko a přilehlých bytových domů s čísly popisnými 1648 až 1653. Problémem je zde dopravní situace v době příjezdu dětí do školky a v době jejich odpoledního odjezdu. Místní se potýkají s neukázněností řidičů i nerespektováním dopravního značení a stěžují si také na úzkou komunikaci, která není na takový nápor dimenzovaná.

Pád stromu na auto v Písku.
Silný vítr na jihu Čech láme stromy. Jeden spadl na auto, hasiči se nezastavili

Shodou okolností je tato hojně diskutovaná oblast zařazena v harmonogramu úprav na první místo. Místostarosta Josef Soumar plný sál ubezpečil, že město o problému ví a dopravní situaci kolem školky či parkování v ulici Dr. M. Horákové plánuje řešit ze všeho nejdříve. Významně by měla pomoci zamýšlená demolice přilehlého starého výměníku, který nyní využívá Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje pro parkování sanitních vozů.

Josef Soumar společně s místostarostkou Petrou Trambovou však také vysvětlili další postup a veškeré náležitosti, které je potřeba splnit: “Celek rozdělíme na několik etap. Ke každé části vznikne vlastní konkrétní projekt, budou se dělat posudky, získávat povolení a vytvářet dokumentace. Uskutečnění první etapy odhadujeme v horizontu dvou až čtyř let.”

Z vyjádření je patrné, že studie regenerace sídliště je finální, ale nejsou vyloučeny ani další změny v době tvorby projektů ke konkrétním etapám. Do prázdna tak nemusí vyznít prosba na zrušení plánovaných podélných parkovacích míst v ulici 17. listopadu, jiné řešení parkování v přední části ulice Dr. M. Horákové, podzemní kontejnery před samoobsluhou či jiné podněty.

Absolvent písecké filmové školy, zvukař Viktor Prášil bojuje o Oscara.
Absolvent písecké filmové školy, zvukař Viktor Prášil bojuje o Oscara

Na přetřes se v Olympii dostala také připravovaná sportovní hala v areálu Základní školy Tomáše Šobra a zajištění parkování pro její návštěvníky nebo možnost parkovacího domu na stávajícím parkovišti u velkoobchodu Lotom. Parkovací dům by podle některých názorů mohl být řešením, ale Petra Trambová vysvětlovala občanům aktuální nepřipravenost projektu a především nedostatek místa na pozemku města. Parkovací dům by tak musel, aby splnil požadavky na navýšení počtu parkovacích stání, vyšplhat až do výšky čtyř podlaží.

V roce 2023 má město Písek na regeneraci sídliště pět milionů korun. Za ty by podle místostarosty Soumara měly vzniknout projektové dokumentace a případně, pokud by došlo k dohodě, zbourán výměník, který brání v ideálním řešení lokality.