Podle starosty Ivana Radosty se to netýká nájemců nebytových prostor. Tam je vše v pořádku. Do uvedené částky spadají i platby za nájem do 31. prosince, které byly před splatností a už byly uhrazené. Ve skutečnosti se podle místostarosty Martina Třeštíka dlouhodobě pohybuje stav dlužného nájemného přibližně ve výši 1,87 milionu korun.

„Máme přesně vedenou evidenci, proto se už nestává, že by dlužníci přibývali,“ dodal Ivan Radosta. S těmi, kdo včas nezaplatili, úředníci jednají a když hned zaplatí, odpustí jim úroky z prodlení. Těch bývá 12 procent, zbývajících 88 procent se řeší právní cestou. Jedná se většinou o dlouhodobé dlužníky.