Město  je inspirací pro ostatní v systému odpadového hospodářství. „Písek  také boří mýty, že ve větších městech  je nízká produkce odpadu  utopií,"  zdůraznil Miloš Havel ze sdružení Arnika.

Za vítězství v inspirativní soutěži měst a obcí, kterou Arnika organizuje, předal včera starostce Písku Evě Vanžurové Odpadového   Oskara. „Toto ocenění mě překvapilo a potěšilo a jsem ráda, že vzhledem k připravovanému zákonu a předpisům je  Písek o krok napřed  před ostatními městy," uvedla písecká starostka Eva Vanžurová.

Investice vložené do odpadového hospodářství  se spolu se získanými dotacemi městu rozhodně vyplatily. Například byla dokončena kompostárna a modernizovaly se sběrné dvory, osvědčily se nádoby na  bioodpad   a hlavně lidé stále více třídí. „Na skládce Vydlaby tak končí v průměru 130 kilogramů netříděného odpadu na obyvatele a rok. Pro město ale není číslo konečné, chtěli bychom se dostat na 100 kilogramů na obyvatele a rok," zhodnotil situaci Miloslav Šatra, vedoucí odboru životního prostředí MÚ v Písku.

Za zmínku stojí určitě skutečnost, že zhruba 60 procent vytříděného odpadu se dále zpracovává. „Občané si stále více uvědomují potřebu třídit a chránit životní prostředí pro další generace. Vloni se podařilo  prosadit snížení poplatku za odpady  o 100 korun za osobu  a rok. Při každém dalším snížení množství netříděného odpadu jme připraveni jít  s cenou ještě domů," doplnil  Marek Anděl, neuvolněný radní pro životní prostředí.