Svazek, do kterého se zapojilo všech 75 měst a obcí Písecka včetně Písku, nevlastní žádný nemovitý majetek. Jeho finanční možnosti jsou velmi omezené, a to je právě problém, při jehož řešení byla potřebná podpora největšího člena – města Písku.

V současné době se připravují nezbytné podklady k zahájení stavby cyklostezky, konkrétně úseku, který vede katastrem obcí Kestřany a Putim a navazuje na již hotovou část na území Písku.

„Získali jsme dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, ale peníze budou vyplaceny až po dokončení a vyúčtování stavebních prací. Než se tak stane, potřebujeme překlenovací úvěr, banka však požaduje záruku. Svazek nemá čím ručit, proto jsme se obrátili na město Písek," uvedl v žádosti o záruku Jaroslav Němejc, předseda Svazku obcí regionu Písecko.

„Město ručení za úvěr neohrozí, peníze se vrátí zpět hned, jak svazek dostane proplacenou dotaci," ujistil starosta Ondřej Veselý.

„Menší obce potřebují pomoc a podporu města a neměli bychom se vzdát určité vůdčí role v mikroregionu," zdůraznil Radek Boček. Jeho slova podpořili Miroslav Sládek a Jiří Lejčar. Zastupitelé napříč politickým spektrem při hlasování poskytnutí úvěru Svazku obcí regionu Písecko schválili.