Na plánování rozvoje konceptu Chytré město Písek budou spolupracovat město Písek a ČD - Telematika, která si za partnera vybrala místní Technologické centrum Písek. Plán rozvoje konceptu byl představen na konferenci CityCon v Českých Budějovicích 20. září. Záměrem je ve spolupráci s ČD - Telematikou vybudovat v Písku bezdrátovou síť pro Internet věcí, ke které budou připojována zdejší chytrá řešení. Ta by mohla zahrnovat různé oblasti, jako je například doprava, energetika a životní prostředí. Celkovou obslužnost a zpracování dat dokáže zastřešit Technologické centrum Písek.

Může se jednat například o chytré řešení parkování, zabezpečení budov, odečítání energií i vody, odpadové hospodářství aj. „Touto spoluprací plníme mimo jiné náš závazek obyvatelům Písku a zdejším firmám. Rozvoj konceptu Chytré město Písek nám pomáhá zajistit efektivnější, ekologicky šetrné a energeticky úsporné fungování našeho města, a to prostřednictvím zavádění moderních technologií,“ uvádí Josef Knot, první místostarosta Písku a první náměstek hejtmanky Jihočeského kraje. Zde má mimo významné investice v gesci také podporu vědy, výzkumu a vývoje a s tím spjatou konkurenceschopnost jihočeských podniků a podnikatelů.

ČD - Telematika bude moci v Písku vybudovat LoRaWAN (bezdrátová síť pro Internet věcí – IoT/Internet of Things), ke které mohou být připojována zdejší chytrá řešení. Při budování LoRaWAN plánuje úzce spolupracovat s místními poskytovateli internetu. ČD - Telematika pak bude tuto bezdrátovou síť provozovat a zároveň do sítě umožní místním firmám i poskytovatelům internetového připojení otevřený přístup. Ti pak mohou svým zákazníkům poskytovat služby prostřednictvím reálných aplikací. Moderní aplikace zvýší komfort nejen obyvatelům města – využít jejich efektivitu mohou také lokální firmy. „ČD - Telematika jako první v České republice zrealizovala rozsáhlý komerční projekt chytrého parkování. Spolupráce s městem Písek nám umožní uplatnit naše reálné zkušenosti v IoT a dále je rozvíjet,“ říká Peter Hudák, ředitel úseku Obchod a marketing ČD - Telematiky. Oblast rozvoje se může týkat také chytrých řešení pro energetický management budov nebo sledování polohy.

ČD - Telematika plánuje data z IoT integrovat do inteligentních platforem v rámci SmartCity e-services Technologického centra Písek, kde by měl probíhat jejich management zahrnující nejen monitoring, ale i vyhodnocování či jejich interpretaci. „Datová centra i veškeré zázemí pro integraci dat z Internet of Things senzorických platforem máme připraveny,“ upřesňuje Radovan Polanský, výkonný ředitel Technologického centra Písek.

První idea této spolupráce vznikla v listopadu loňského roku díky setkání na konferenci Chytřejší Česko, která se věnuje nejen trendům v IoT. V rámci série těchto konferencí se ukázalo, že zástupci municipalit mají dobrý přehled o možnostech IoT a také velký zájem o technická řešení na platformě Otevřených dat s možností publikace on-line pro širokou veřejnost. „Budeme moci zpřístupnit datové výstupy vývojářům nejrůznějších aplikací, kteří pak mají šanci takto přístupná data dále zhodnotit,“ doplňuje Radovan Polanský. „Zároveň se všichni dlouhodobě zajímáme o zkušenosti s IoT v zahraničí. Máme tak možnost v Česku rozvíjet jen to, co přináší největší užitek, a zvolit řešení, která skutečně fungují,“ upřesňuje Peter Hudák.

V rámci Jihočeského kraje, hlavně pak v Písku, vzniklo už několik iniciativ i opatření podporujících chytrá řešení. V Písku si za pomoci chytrých sloupků umístěných na veřejných prostranstvích můžete nabít mobil, tablet nebo notebook a přitom se připojit k internetu. IoT zahrnuje ale i projekty významného rozsahu pro každé město i jeho obyvatele. Písek nyní čeká například modernizace vodohospodářské infrastruktury, kde budou chytrá řešení také využita a výrazně pomohou s dosažením úspor při omezení ztrát vody z vodovodního řadu. Naplánováno je i vybudování energetického portálu s cílem zefektivnit využívání energie pomocí inteligentního řízení a monitorování spotřeby.

Hlavními pilíři chytrých služeb obyvatelům Písku jsou udržitelná městská mobilita, inteligentní budovy a čtvrti, integrované infrastruktury a procesy v energetice, dopravě i informačních a komunikačních technologiích. „Přál bych si, aby byl Písek inspirací ve svém přístupu k rozvoji a implementaci konceptu Chytrého města dalším jihočeským městům. Začínáme plánovat krajský program investic, který umožní čerpání prostředků místním městům i obcím, které se budou do IoT zapojovat,“ dodává Josef Knot.

ČD - Telematika