Město Písek bude dražit pozemek v průmyslové zóně. Ten už sice svého nového majitele měl dávno mít, nicméně během dvou let se nepodařilo uzavřít kupní smlouvu. „Nakonec ten, co měl pozemek koupit, od záměru odstoupil," vysvětlil starosta Písku Michal Čapek s tím, že možností bylo nabídnout pozemek druhému v pořadí. „Jsme však přesvědčeni, že po tak dlouhé době už není město vázáno svým původním záměrem," shrnul rozhodnutí zastupitelů, kteří věc řešili na svém červnovém jednání.

Město nakonec bude hledat nového zájemce, a to formou aukce, což bude pro Písek premiéra. „Máme informace, že o pozemky je zájem, a aukce by mohla přinést zajímavé nabídky. Proto jsme se rozhodli pro tento způsob," poznamenal starosta a připustil, že inspirací byla nedávná dražba dopravního hřiště, které se Písek zúčastnil.

Dopravní hřiště na Václavském Předměstí v Písku.
Smlouva je uzavřena. Město koupilo dopravní hřiště, které začne znovu fungovat

V současné době má Písek vybraného dražebníka. Bude jím společnost e-dražby.cz, kterou schválili radní města na svém posledním zasedání. Odměnou společnosti bude jedno procento vylicitované ceny, což by mělo být minimálně 330 tisíc korun. Spíš ale půjde o vyšší částku.

Předmětem dražby budou pozemky parc. č. 588/1, 588/2 a 588/3, které mají dohromady výměru 41 137 metrů čtverečních. Minimální požadovaná cena je 800 korun za metr. Zájemce musí složit zálohu ve výši milion korun. Během dražby bude rozhodující pouze nabídnutá cena. Záměr prodeje pak budou ještě schvalovat zastupitelé.

Úpravna vody v Písku. Ilustrační foto.
Průtok v Otavě klesl. Písek odstavil vlastní úpravnu vody a bere vodu z Římova

Dražba by měla být vyhlášena v řádech týdnů. Pokud se tento způsob prodeje osvědčí, je to podle vedení města možnost, jak v budoucnu prodávat městský majetek.