Město odepsalo dlouhodobě nevymahatelné pohledávky z pronájmu nebytových prostor.

Jedná se o částku 1,5 milionu korun, kterou mají na svědomí především čtyři dlužníci. Splatnost pohledávek byla podle slov místostarosty Martina Třeštíka do roku 2000. „Učinili jsme všechny kroky, abychom peníze od dlužníků vymohli," vysvětlil Martin Třeštík a dodal, že se jedná o pohledávky dlouhodobě promlčené s prakticky nulovou šancí na jejich uhrazení.

Předloni a loni odbor investic městského úřadu uskutečnil revizi v oblasti hospodaření s byty a nebytovými prostory, která odhalila řadu nesrovnalostí.