Poté, co Krajský soud České Budějovicích rozhodl o tom, že kupní smlouva z roku 2010 mezi městem a izraelskou developerskou firmou je neplatná a pozemky se vrátí opět do majetku města, se začalo připravovat výběrové řízení na dodavatele prací k likvidaci suti. Mezitím izraelská firma Terabet podala dovolání k Nejvyššímu soudu.

Dovolání je mimořádným opravným prostředkem. „Nemá odkladný účinek, to znamená, že předcházející rozhodnutí zůstává pravomocné. Dovolací soud většinu dovolání odmítá bez jednání pro bezdůvodnost. Město Písek je tedy opět vlastníkem pozemků v jižní i severní části kasáren a podle toho se musí chovat. Proto nevidím  důvod, aby rada města zastavila záměr veřejné zakázky na likvidaci sutě a demolici dalších objektů v kasárnách," vysvětlil místostarosta Josef Knot (TOP 09).

Radní ve čtvrtek tento záměr schválili. „Až bude  vysoutěžen dodavatel, práce by měly začít v lednu a skončit v březnu příštího roku," doplnila starostka Písku Eva Vanžurová (Jihočeši 2012). Platí to také o přípravě architektonicko -urbanistické studie na umístění všesportovní haly a případně i nového plaveckého bazénu.

Peníze

Na úplné dokončení demolic v areálu bývalých Žižkových kasáren v Písku,  vytřídění a odvoz suti město počítá s částkou kolem 16 milionů korun.

Podle místostarosty Josefa Knota pro něj není překvapením, že společnost Terabet podala dovolání k Nejvyššímu soudu. K tomu dodal: „Právní zástupce tuto skutečnost avizoval již po skončení řízení u Krajského soudu v Českých Budějovicích."

Plánované odklízení suti komentoval bývalý voják Ivan Podroužek slovy: „Už je na to nejvyšší čas, protože to tady vypadá jako po bombardování. Co si asi o městě myslí lidé, kteří okolo projíždějí po přeložce? Navíc zde může dojít k úrazu, někteří lidé totiž lezou i tam, kam je to zakázáno."

Likvidace stavebního odpadu z bývalých Žižkových kasáren nebude jednoduchou ani levnou záležitostí. Všechna suť se  předrtí a roztřídí na použitelný materiál a nebezpečný odpad. Potom bude inertní materiál odvezen a uložen   v bývalém vojenském areálu v Oldřichově.