"Restaurace je dobře vybavená. Zájemci se mohou seznámit s detaily záměru na www.mirovice-město.cz do 23. září. Do tohoto dne je nutno doručit nabídky v písemné podobě na podatelnu Městského úřadu v Mirovicích," uvedla radní Marie Hrdinová.