„Naše město se doposud v žádném ze sedmi předchozích ročníků neumístilo mezi nejlepšími, až v letošním roce," říká Marie Vratislavská, která má v Milevsku na starosti odpadové hospodářství.

„Je to pro nás velký úspěch a velká výzva do budoucna. Svůj podíl na výsledku má optimální velikost města a především velká hustota sběrné sítě,  tedy na necelých devět tisíc obyvatel bezmála padesát sběrných stanovišť na tříděný odpad," dodává Vratislavská.

Nezanedbatelnou roli podle ní hraje i dobrá spolupráce se Službami města Milevska, které pro město komplexně zajišťují služby v odpadovém hospodářství. „Například mohou operativněji řešit vyvezení plných zvonů, než tomu bylo u firem odjinud. A to umožňuje lidem lépe průběžně kontejnery využívat," říká Marie Vratislavská.

V roce 2011 vytřídili obyvatelé města celkem 292 tun papíru, 234 tun skla, 75 tun plastů, 1,2 tuny nápojových kartonů, 858 tuny kovů. „Hlavní podíl na celkovém úspěchu, kdy se Milevsko zařadilo mezi čtrnáct měst v republice, která nejlépe třídí odpad, mají ale naši občané s aktivním přístupem ke třídění a právě jim patří i malá křišťálová popelnice a diplom, které jsme z Hradce Králové přivezli," doplňuje k úspěchu Marie Vratislavská.

Do soutěže pořádané společností Eko-kom, která v Česku organizuje sběr, třídění a recyklaci odpadů, se zapojilo téměř šest tisíc měst a obcí. Nejlepší byl Vimperk.

Město Milevsko se pravidelně umisťuje na předních místech v krajské soutěži ve třídění odpadů, kterou pořádá každoročně krajský úřad ve spolupráci se společností Eko-kom. Jak Marie Vratislavská připomíná, v kategorii měst s více než sedmi tisíci obyvateli skončili v roce 2007 na druhém místě, následující rok soutěž vyhráli a například loni obsadili druhé místo.