Písek získal titul CHYTRÉ MĚSTO za projekt Veřejná část energetického portálu v kategorii města s 10 až 50 tisíci obyvatel. Předání ocenění bude v nejbližších týdnech na Pražském hradě.

Písek s dodavatelskou společností ENESA v rámci naplňování pilířů „Inteligentní energetika a služby“ a „Integrované struktury ICT“ ideového dokumentu Modrožluté knihy Smart Písek provozuje veřejnou část energetického portálu, který zpřístupňuje vybraná statistická data formou opendat široké veřejnosti.

„Tento výsledednás samozřejmě velmi těší. A musím zdůraznit, že je to úspěch všech, kteří spolupracují na projektu Smart Písek,“ říká místostarosta Písku Josef Knot, do jehož gesce realizace konceptu Smart Písek spadá. Dodává, že projekt Veřejná část energetického portálu je jen jednou ze součástí Smart Písek.

Písek zvítězil například nad Kolínem se systémem chytrého parkování s využitím čidel a online aplikace, nebo Prachaticemi s řešením odpadového hospodářství na principech cirkulární ekonomiky.

Soutěž Chytrá města pro budoucnost 2017 je první soutěží svého druhu v České republice. Jejím cílem je definovat trendy, propagovat SMART CITY projekty a podporovat obce, města i kraje ve sdílení a dobré praxi využívání nejmodernějších postupů. Vyhlašuje ji nevládní nezisková organizace SCII a záštitu převzala ministerstva pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu.

„Obdobné soutěže ukazují, že zavádět v městských aglomeracích moderní technologie není jen nějaká „mediální bublina“, kterou se chce někdo zviditelnit, či způsob, jak čerpat dotační prostředky, ale skutečná cesta, jak dosáhnout v řadě oblastí reálného zlepšení života obyvatel našich měst a obcí, ať už jde o snižování emisí preferencí čisté dopravy, zavádění energetických úspor, efektivní odpadové hospodářství či otevřenost úřadů,“ vyjádřil se k přínosu soutěže místostarosta Písku a vicehejtman Josef Knot, do jehož gesce realizace konceptu Smart Písek spadá.

Vysvětlil i proč z připravovaných projektů v rámci konceptu Smart Písek vybrali nakonec pro účast v soutěži právě Veřejný energetický portál. „Vsadili jsme na inovativnost. Veřejný energetický portál je nástavbou na projekt úsporných opatření, která na 18 objektech píseckých mateřských a základních škol realizovala společnost ENESA a jen pro tento rok přinesla úspory ve výši 3,5 miliónu korun,“ říká Josef Knot.

Jak dodává garant oblasti IT z organizační složky města Smart Písek Miloš Prokýšek, dalším krokem je práce s daty, které ze systému přicházejí. „Ta umožňují efektivnější řízení spotřeb energií například v závislosti na předpovědi počasí. Naší snahou je, aby se s částí těchto dat mohla seznámit i veřejnost formou tzv. open data, kdy uživatelé budou moci prostřednictvím aplikace ve svých chytrých telefonech sledovat v reálném čase energetickou spotřebu jednotlivých budov. Školáci si zase v rámci environmentální výchovy ověří, jaký význam mají úsporná opatření nejen pro naši peněženku, ale i pro naše životní prostředí,“ vysvětluje Prokýšek.

Aby s daty mohla veřejnost pracovat, je třeba vytvořit přehlednou a srozumitelnou aplikaci. „Chceme využít systém geografických map, které dokáží zobrazovat více informací najednou. Plánujeme například propojit termografickou mapu pracující s údaji z jednotlivých budov s daty ze snímačů přímo v ulicích města a například mapu zeleně. Aplikace také umožní například vzájemné porovnání energetické náročnosti jednotlivých objektů,“ přibližuje možnosti portálu garant oblasti energetika Jiří Tencar.

Odborná porota udělila také zvláštní ceny a to ve dvou oblastech. Jednou z nich je AKTIVITY STARTUPů v konceptu SMART CITY. V této oblasti získal zvláštní cenu projekt „Aplikace pro predikaci obsazenosti parkovacích míst v reálném čase“, který vytvořila společnost e-Parkomat. Jak říkají zástupci odborné poroty, toto řešení nabízí díky anonymizovanému sledování mobilních zařízení v rámci mobilní sítě mimořádně přesný způsob predikce parkovacích míst a navigace v reálném čase a současně i generování datových souborů k možnému praktickému využití pro správu a budování měst.

A právě pilotním městem pro tuto aplikaci je opět město Písek. Už v minulých týdnech ulicemi projížděl speciální vůz, který sbíral pro nový navigační systém data. Současně město připravuje parkoviště se senzory, které budou schopny zjišťovat obsazenost jednotlivých parkovacích míst.

„Parkování je v Písku velmi citlivé téma. Často dochází k tomu, že vozy přespolních řidičů blokují místa rezidentů. Je tu také problém parkování přímo v centru. Rozhodli jsme se proto pro takové řešení, které bude kombinovat systém digitálních panelů, které budou především návštěvníky města navádět na záchytná parkoviště s volnými parkovacími místy, právě se systémem, který pro navádění nepoužívá jen data z detektorů a kamer, ale umožňuje predikovat volná parkovací místa i přímo v ulicích města. Tato aplikace je určena primárně pro naše občany, kteří tak napříště nebudou muset spoléhat při vyřizování pochůzek v centru jen na parkoviště na Velkém náměstí,“ říká Josef Knot.

Co k ocenění dodává místostarosta Písku Josef Knot?

Co na ocenění, které Písek získal, říkáte?
Vnímám to jako ocenění za dlouhodobou práci v rozvoji koceptu Smart City. Tady bych chtěl poděkovat všem, kteří na konceptu po celou dobu spolupracují.

Co v rámci projektu "Chytré město" v Písku už funguje?
Pojem Smart City je především o udržitelném růstu měst. Ty nejzajímavější projekty jsou běžnému občanu spíše skryty. V Písku jde například o projekt nové spalovny odpadních kalů. Požádali jsme o vybudování stanice energetického využití kalů a biomasy přímo v ČOV. Nová technologie umožní likvidovat až pět tisíc tun kalů ročně. Je zde tedy určitá rezerva pro okolní obce. Pro lidi je určitě zajímavý i matematický model vodovodní sítě, který snižuje ztráty pitné vody.

A kdy bude v provozu "Chytré parkování", na které, jak vím, se těší nejen obyvatelé Písku, ale i ti, co sem jezdí ať už za prací, nebo jako turisté?
Celý systém parkování, který je složen z několika vzájemně se doplňujících částí se nyní dostává do fáze testování. Od poloviny října budou již všechny části instalovány a zprovozněny a nejdéle do konce tohoto roku bude celý systém nasazen do plného provozu.

Co obyvatelé Písku v rámci Smart Písek nejvíce oceňují a používají?
Obyvatelé i návštěvníci Písku se v největší míře setkávají právě s projekty v oblasti dopravy. Kromě chytrého parkování se jedná například o chytré zastávky, které nabídnou kromě informací o poloze autobusu i přístup k internetu prostřednictvím WiFi.