Pozemky, na kterých je městská skládka odpadu Jenišovice, měly být vydány v restitucích premonstrátům. Zůstaly ale státu. „Chtěli jsme je koupit už dávno, ale byly blokované restituční uzávěrou. Proto jsme kdysi s premonstráty uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na odkoupení pozemků, až je dostanou zpátky,“ vysvětlil místostarosta Martin Třeštík.

Vybudování skládky ale způsobilo, že stát pozemky premonstrátům nevydá a navíc tím jejich cena vzrostla. V posledních letech za ně platí město státu nájem 700 tisíc korun ročně. Státní pozemkový fond teď požaduje od města směnu části pozemků za zemědělské v katastru Něžovic a Dmýštic a doplatek 3,2 milionu korun.

Ve středu 13. září to projednají zastupitelé.