„Na rozdíl od podobných dříve zpracovávaných dopravně – inženýrských studií nebude řešení vnímáno a posuzováno samostatně jako solitérní záležitost, ale komplexně, ve vazbě na všechny ostatní oblasti a sféry života sídliště. Přesně tak, jak to myšlenka Smart City Písek vyžaduje," konstatoval místostarosta města Josef Knot.

Cílem Písku je podle jeho slov řešit parkování komplexně. „Z přípravy nového strategického plánu vyplývá, že největší poptávka po parkovacích místech není ani tak v centru města, jako lidé volají po rozšíření parkovacích ploch na sídlištích," podotkl místostarosta.
Město v nedávné době revitalizovalo sídliště Portyč, kde se navýšil počet parkovacích míst. Nyní by mělo být na řadě sídliště Jih, kde je situace minimálně stejně kritická.

Písek tedy nechá zpracovat studii, která ukáže, jaké jsou možnosti. „Jednou z cest může být i vybudování parkovacího domu u Družby, ale to je jen jedna z věcí, které mohou ze studie vyplynout," doplnil Josef Knot.

Na studii bude pracovat architekt Vladimír Krajíc.