Je proto možná trochu překvapivé, že město Velký Krtíš je jediným z partnerů Písku, se kterým nemáme uzavřen žádný partnerský dokument. Je to však pouze důkaz toho, že pravé partnerství ani žádný papír nevytvoří. Základem partnerství, byť nikoliv formálně stvrzeného, jsou vztahy mezi lidmi z obou měst, podložené takřka nulovou jazykovou bariérou a kulturní a historickou blízkostí.

Přesto se na poslední návštěvě ve Velkém Krtíši na podzim loňského roku představitelé obou měst dohodli, že by nebylo od věci skvělé partnerské vztahy přece jenom formalizovat, protože je poněkud netypické, aby tak dlouho běžely bez oficiálního dokumentu. 3. listopadu jsem proto na jednání zastupitelstva navrhl zahájení jednání s městem Velký Krtíš o uzavření partnerské smlouvy a tento návrh byl městským zastupitelstvem schválen. Dle slibu jsme pak s kruhem neformálních přátel Velkého Krtíše v tomtéž měsíci založili Spolek přátel Velkého Krtíše, z.s.

Prvotním cílem našeho spolku bylo samozřejmě podílet se na dotažení procesu partnerské smlouvy. V této věci musíme poděkovat Editě Kučerové, která má na městském úřadě Písek na starosti partnerské vztahy, nejen za velmi vstřícný přístup k věci, ale také za velkou aktivitu, kterou vyvinula při zjišťování historie počátků partnerství. Na dnešním jednání zastupitelstva (25.května) by tak mělo dojít ke schválení partnerské smlouvy a odsouhlasení partnerství obou měst. Partnerská smlouva by pak měla být slavnostně podepsána v Písku s tím, že datum je stanoveno na 10. června od 18.30 ve Sv. Trojici.

Uzavřením partnerské smlouvy samozřejmě nic pro Spolek přátel Velkého Krtíše, a doufám, že ani pro obě města, nekončí, ale naopak začíná. Dalším cílem našeho spolku je dosáhnout pojmenování jedné z ulic v Písku Velkokrtíšská. Mimochodem, ve Velkém Krtíši již Píseckou ulici mají. Nejpodstatnější pro nás ale bude zprostředkování kulturní a společenské výměny mezi oběma městy. Na příští rok by proto náš spolek rád požádal o grant v rámci grantové politiky města Písek a do té doby se budeme snažit oslovit místní spolky, které by měli o navázání kontaktů s Velkým Krtíšem a přenesení kousku Písku na jeho území zájem.

Všichni členové spolku pak věříme, že o navazování kontaktů s Velkým Krtíšem bude v Písku velký zájem.

Ondřej Veselý, předseda Spolku přátel Velkého Krtíše a zastupitel města Písku