Neznamená to ale, že by 
v Protivíně neměli problém 
s drogově závislými. Zastupitelé při projednávání modelu navrženého odborem sociálních věcí a zdravotnictví Krajského úřadu Č. Budějovice se však shodli na tom, že budou i nadále spolupracovat se sociálně psychologickým centrem Arkáda Písek.

„Návrh krajského úřadu nepokládám za systematický. Spolupráce s Arkádou se osvědčila. Odborníci z tohoto občanského sdružení mají situaci ve městě zmapovanou a dokáží si získat a udržet důvěru klientů," myslí si Jaromír Hlaváč, starosta Protivína.

Počet drogově závislých se nezvyšuje, ani nesnižuje. „Situace ale není dobrá, protože se mění počty lidí závislých na tvrdých drogách," připomněl zastupitel Pavel Kozák.

Zastupitelka Tamara Vojtěchová upozornila na to, že organizace, které se věnují protidrogové problematice, dostávají od státu rok od roku méně peněz. „Stát stále více přesunuje odpovědnost a také financování na samosprávu," dodala Tamara Vojtěchová.

Protivín ze svého rozpočtu přispívá ročně Arkádě částkou kolem patnácti tisíc korun. „Drogově závislí v tomto městě mohou využít různé služby. Mimo jiné výměnný a terénní program. Služby jsou anonymní a bezplatné," uvedla Erika Kellerová z písecké Arkády.