Poklad z období pravěku se opět vrátil do Bernartic. Do konce července je několik desítek měděných žeber k vidění v místním kulturním středisku.

„Máme je tu vystavené podruhé," říká vedoucí kulturního střediska a knihovnice Jaroslava Sušerová.

Archeologové nález měděných žeber, často zvaných hřiven, datovali na přelom starší a střední doby bronzové.  Na louce u silnice na Tábor je v roce 2008 objevili amatérští hledači kovů a nález věnovali  do Husitského muzea v Táboře.

Po objevu následoval na louce za obcí výzkum a archeologové našli další části pokladu. Celkově se podařilo zachránit padesát šest měděných hřiven a jednu zlatou záušnici. Podle odborníků je množství žeber zřejmě pátým největším nálezem hřiven v jižních Čechách.

Původ výrobků, které v pravěku sloužily jako významný obchodní artikl, lze hledat v alpských oblastech. Do jižních Čech se dostaly díky tomu, že oblast byla významným tranzitním územím při distribuci měděné suroviny.

Největší rozšíření žeber je doložené na území dnešního Bavorska, Rakouska a jižních Čech. Jinde v Čechách se žebra podle odborníků téměř nevyskytují.