Pro loňský rok si Městské středisko sociálních služeb stanovilo jako cíl zvýšení efektivity tak, aby jednotlivé jízdy lépe navazovaly, a jízd se slučovaly pouze v případech, kde to dávalo smysl – například při cestě na očkování nebo k lékaři. Loni Maxík využilo 3 975 osob, což je oproti roku 2020 nárůst. Maxík navíc sloužil píseckým seniorům i v době nouzového stavu. Jeho řidiči rozváželi obědy a zajišťovali nákupy pro všechny, kteří tuto pomoc potřebovali. Díky svému empatickému přístupu byli pro klienty často i psychickou podporou.

Loni navíc služba nabídla i zajímavou novinku. O víkendech v letních měsících mohli senioři využít Maxíka pro přepravu na Živec. Ve stanovených hodinách je vůz dopravil k chatě a poté zase zpět. Senioři na službě oceňují kromě příznivé ceny také lidský přístup obou řidičů, jejich ochotu a vstřícnost.

Detailní podmínky pro využívání Maxíka najdou zájemci na webu Městského střediska sociálních služeb. Pokud chcete službu zajistit pro vaše blízké, je možné také zakoupit poukazy a dopředu tak předplatit jízdy.