Do mateřských škol budou zapisovány děti narozené od 1. září 2018 do 31. srpna 2021, které nyní mateřskou školu nenavštěvují. „Rodiče dětí narozených v období od 1. září 2021 do 31. srpna 2022 podají žádost o přijetí za předpokladu, že budou mít zájem umístit dítě do mateřské školy během školního roku 2024/2025," uvádí odbor školství a kultury MÚ Písek.

Děti s vadami řeči a komunikace mohou být na základě žádosti rodičů a doporučení školského poradenského zařízení přijaty do speciální logopedické třídy v 13. mateřské škole na tř. Přátelství 2065 v Písku.