Předvedli dětem vybavení příslušníka policie, jak psi dokážou chytit pachatele, vyhledat ztracenou věc a další úkony z výcviku policejních psů. Děti měly možnost vidět tři policejní psy různého stáří a vyzkoušet si jejich sílu při přetahování. Oběma psovodům patří naše poděkování za zajímavou ukázku.

Jitka Nosková, MŠ Čimelice