Všichni měli možnost si prohlédnout vybavení požárního auta, vyzkoušet si hasičské helmy a stříkat vodu hadicí.

Velitel hasičského sboru Vladimír Králíček předvedl dětem vybavení hasiče při zásahu, seznámil je s tím, k jakým zásahům jsou voláni, a upozornil děti i na to, jak se zachovat v případě požáru. Akce se všem velice líbila a veliteli hasičského sboru děkujeme za návštěvu.

Jitka Nosková