Masopustní veselí začalo na chyšecké návsi, kde se za zvuku místní kapely předvedli přihlížejícím občanům různé masky. Nechybělo ani pravé masopustní pohoštění. Potom se průvod masek za doprovodu muzikantů vydal do jednotlivých uliček ve vsi, kde je očekávali místní občané s malým občerstvením. Průvod po čtyřhodinové obchůzce skončil s muzikou v hostinci U Čižinských.

Josef Vachta