Stav soch na barokním sloupu z počátku 18. století se zejména kvůli povětrnostním vlivům zhoršuje a město proto přistoupilo k jejich postupné obměně za kopie, jak informovala mluvčí radnice Petra Měšťanová. „V roce 2022 byly vytesány a osazeny kopie znaku Písku a ležící sv. Rozálie. Letos sochaři sejmou sochu sv. Františka Xaverského a vytvoří její kopii, kterou by měli mít hotovu do dubna 2025," uvedla.

Barokní mariánský sloup z počátku 18. století, jenž je kulturní památkou, představuje cenný doklad barokního regionálního sochařství a významně dotváří urbanistický charakter města Písku. „Je tvořen architekturou provedenou v žule, která je doplněna barokní figurální sochařskou výzdobou z pískovce," poznamenala mluvčí s tím, že sochy pocházejí od plzeňského sochaře Christiana Widmanna a jeho syna Lazara.

Projekty přihlášené do participativního rozpočtu.
Ferrata u Václava má fungovat do léta. Jde o nápad z participativního rozpočtu

Mariánský sloup v Písku je stejně jako mnoho jiných sloupů v Čechách připomínkou velkého moru z roku 1713. Dílo tvoří sochy Marie Immaculaty, sv. Josefa, sv. Šebestiána, sv. Rocha, sv. Václava, sv. Vavřince, sv. Barbory, sv. Pia V., sv. Máří Magdaleny a sv. Rozálie. Skládá se z deset metrů vysokého centrálního sloupu s vrcholovou sochou, čtvercového stupňovitého podstavce s ochozem a balustrádou. Na balustrádě jsou osazeny sochy světců. Památka je z většiny vytvořena z tesaného kamene s kovovými doplňky.