„Zápis do základních škol je povinný  pro  děti narozené od 1. září 2006 do 31. srpna  2007. Dále pro  ty, které se narodily před 1. září 2006 a  z různých důvodů  ještě do první třídy nenastoupily," upozornila vedoucí odboru školství a kultury Městského úřadu v Písku Marie Cibulková.

Rodiče mohou vybírat  základní školu pro své děti nejen podle vzdálenosti od bydliště, ale také podle nabídky výuky a volnočasových aktivit.

V ZŠ J. K. Tyla  měli rodiče i jejich děti možnost seznámit se s nabídkou školy při dnu otevřených dveří. V každém ročníku je jedna sportovní třída se zaměřením na všeobecnou  sportovní přípravu a na basketbal pro chlapce a házenou pro děvčata.  Tylovka je jedinou píseckou školou s poradenským  pracovištěm pro žáky a jejich rodiče, má vlastního psychologa, výchovného poradce a koordinátora prevence negativních jevů.

V ZŠ T. G. Masaryka  mají v tomto školním roce dvě první třídy se 47 žáky. „Předpokládáme, že minimálně stejný počet prvních tříd otevřeme i od příštího školního roku.  Škola může dětem nabídnout mimo jiné povinnou výuku angličtiny už od  první třídy a sportovní třídy zaměřené na hokej, fotbal, míčové hry a tenis," doplnila Jana Vávrová, zástupkyně ředitele ZŠ T. G. Masaryka pro 1. stupeň.

Žáci této školy vyrobili pro budoucí prvňáky  malé dárečky. Aby  dětem lépe ubíhal čas při případném čekání na zápis, budou mít k dispozici  jednu třídu jako hernu.

ZŠ Tomáše Šobra  má dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí se zdravotním postižením nebo s poruchami učení. Od tohoto školního roku se žáci 1. stupně učí v novém pavilonu. ZŠ každoročně před závěrem školního roku  pořádá pro rodiče a budoucí prvňáčky  program Školička  před školou.
Na Písecku jsou již jen čtyři malotřídní základní školy, a to v Klukách, Čížové, Orlíku nad Vltavou a Albrechticích nad Vltavou. I když počet dětí se v některých letech pohybuje na hranici ministerstvem stanoveného minima, mají velkou podporu obcí a rodičů.

Například  v Klukách dostávají rodiče po zápisu dítěte   do místní školy pět tisíc korun a dalších deset tisíc po dokončení páté třídy. „V rozpočtu obce je dále na školu každoročně určeno kolem půl  milionu korun.  Máme radost z toho, že dětí ve škole přibývá. Přispívá k tomu skutečnost, že  obec má  parcely,  na kterých si staví  domy mladé rodiny s dětmi," uvedla starostka obce  Jana Hrdinová.

V ZŠ Kluky  se zápis uskuteční v úterý 15. ledna  od 13.30 do 16 hodin. Letos by mělo  přijít deset až dvanáct dětí, což je nejvíce za poslední léta.

„Velmi nás těší, že rodiče naší škole důvěřují, snažíme se s nimi co nejvíce spolupracovat," zdůraznila ředitelka ZŠ Marcela Ivanenková a pokračovala: „Naše škola se orientuje na ekologickou výchovu, kde se účastníme různých projektů. Dále je to výuka angličtiny. Děti se jí učí již v mateřince a  v základní škole je povinným předmětem od druhé třídy."

V ZŠ v Čížové mohou přijít první rodiče k zápisu v pátek 25. ledna  ve 14 hodin.  Obec  rodičům žádný motivační příspěvek nevyplácí. „Nepokládáme to za  vhodné řešení, ale jinak  školu maximálně podporujeme. Na základní a mateřskou školu je ročně v rozpočtu obce určeno 650 tisíc korun. Kromě toho obec hradí veškeré investice a větší opravy," informoval  starosta Čížové Tomáš Korejs.

V Záhoří je sice plně organizovaná ZŠ, ale i tady  se obec snaží o udržení maximálního počtu dětí. „Na základě usnesení zastupitelstva obec učinila veřejný příslib, podle něhož každému žákovi, který nastoupí do první třídy v naší základní škole, bude k 1. září daného školního roku  vyplacen finanční příspěvek  ve výši pěti tisíc korun.  Na opravy a investice ve školním areálu vyčleňujeme z rozpočtu obce ročně kolem  2,5 milionu korun," vysvětlil starosta Záhoří František Valvoda.

Do první třídy záhořské školy se děti budou zapisovat v pátek 18. ledna od 13 do 17 hodin.  Škola učí podle vzdělávacího programu s názvem Škola  pro děti, děti pro život. Žáci mají možnost již od  první třídy se učit angličtinu.Ve spolupráci s Farním úřadem v Záhoří je zajištěna výuka náboženství.

Termíny zápisů do základních škol

Pátek 18. ledna  od 14 do 17 hodin a sobota 19. ledna  od 9 do 11 hodin: ZŠ E. Beneše Písek, ZŠ T. G. Masaryka Písek, ZŠ Jana Husa Písek, ZŠ J. K. Tyla Písek, ZŠ Tomáše Šobra Písek, ZŠ Svobodná (sídlí v areálu ZŠ Tomáše Šobra).
Úterý 15. ledna od 13.30 do 16 hodin: ZŠ Kluky.
Pátek 18. ledna  od 13 do 17 hodin: ZŠ Záhoří.
Pátek 25. ledna od 14 hodin: ZŠ Čížová.