Ta zde vystřídala Václava Kinského, který se vernisáže také účastnil. Věra Englichová rozhodně není v kultuře nováčkem. Má za sebou organizování řady výstav, sochařských sympozií v Milevsku, kde působila jako ředitelka muzea, ale i v Písku, Čížové a působila také na písecké Soukromé střední výtvarné škole, kde vyučovala dějiny umění. Umění se stalo jejím životním koníčkem i náplní.

V prostorách Sladovny se účastnila také mnoha kurzů, z nichž sama vychází při vlastní tvorbě, kde převažuje moderní šperk a patschworková technika. Samostatnou výstavu šperků měla například v Jindřichově Hradci, společnou pak třeba právě v prostorách Sladovny.

Využití Malé galerie Sladovny je určené regionálním umělcům nebo těm, kteří odtud pocházejí, případně v regionu tvoří. Program na letošní rok má už nová kurátorka naplněný. „Po výstavě Petra Hilského by měla následovat od února do počátku března výstava výtvarníků z partnerského města Písku Deggendorfu, ale o té se zatím stále ještě jedná. Mezi dalšími vystavujícími budou především výtvarníci, kteří v letošním roce oslaví životní jubilea, jako například grafik Milan Kohout, fotograf Jaroslav Hübl a nedožité jubileum bude mít letos také grafik František Doubek," doplnila Věra Englichová.

Prostor dostane podle ní také Filmová akademie Miroslava Ondříčka pro tvorbu animovaného filmu a loutek, ale také fotograf Jaroslav Carda a textilní výtvarnice Miroslava Krausová, která žije v Orlíku nad Vltavou. Její výstavu budou doprovázet také výtvarné dílny pro všechny věkové kategorie.

Písecko si oblíbila také výtvarnice Jitka Boková, která maluje Písek a okolí. Právě ona by měla letošní program v prostoru Malé galerie Sladovny svými ilustracemi uzavírat.

Autor: Stanislava Koblihová