Hlavní postavou byli Jára Cimrman, coby křenovický rodák, a prezident T. G. Masaryk. Nechyběla ani sportovní vystoupení Sokolů a tance žen v šatech z období první republiky.

Vtipnou nadsázku účinkujících, ale i odkaz T. G. Masaryka současné společnosti o navrácení se ke skutečným morálním hodnotám, diváci ocenili velkým potleskem.