Získal ji na základě usnesení Okresního soudu v Písku jako takzvanou odúmrť. „Obdelníková stavba je rozdělená na obytnou část, chlév a stodolu. Sedlová střecha s dřevěným krovem byla obnovena v roce 2014,“ popsal mluvčí ÚZSVM Andrej Bančanský.

Na Písecku to není ojedinělý případ, kdy majetek po zemřelém majiteli připadl státu. Nedávno se tak staloi s rozsáhlým areálem zemědělské usedlosti na návsi ve Lhotě u Kestřan. „Radost z prodeje měla i spoluvlastnice, jelikož nový majitel nemovitosti bude pokračovat v záměru, který ona v devadesátých letech společně s manželem započala, tedy v chovu dobytka. ÚZSVM získal prodejem téměř jeden milion korun,“ doplnil Andrej Bančanský.