Písek má zpracovanou územní studii na Pražskou bránu, tedy budoucí podobu lokality bývalých Žižkových kasáren. Úkolem číslo jedna je vyřešit dopravní napojení, ke kterému je nezbytné vykoupit a zbourat dům u kruhového objezdu spojujícího Pražskou a Dvořákovu ulici. Místo něj by mělo vést další rameno kruhové křižovatky přímo do areálu bývalých kasáren.

Polovinu domu čp. 232 už město vykoupilo za 10,5 milionu korun a stejnou částku nabídlo také druhému spolumajiteli objektu. Ten však zatím žádnou nabídku nepřijal, jak shrnul starosta Písku Michal Čapek. „Nejprve chtěl jeden velký byt, jeden malý byt, nebytový prostor a zahradu. Žádná z našich několika nabídek v různých lokalitách však nebyla akceptována s tím, že Pražská ulice je výhodnější," konstatoval starosta s tím, že v srpnu se v nabídce realitních kanceláří objevil dům v Pražské ulici. „Nabídli jsme mu objekt odkoupit a poskytnout mu výměnou za jeho nemovitost dva byty, jeden nebytový prostor a zahradu. I to odmítl s tím, že chce za svou polovinu domu sedmnáct milionů," informoval Michal Čapek.

Písecké dvorky otevřou veřejnosti ukrytá místa.
Písecké dvorky otevřou veřejnosti kryt civilní ochrany, úpravnu vody i kostel

Město by se podle starosty mělo jasně rozhodnout, jak se situací dál naložit. Otázku proto řešili zastupitelé na svém posledním jednání. Ve hře byly varianty jako dům koupit, nechat zpracovat aktuální znalecký posudek nebo zahájit proces vyvlastnění. „Dům potřebujeme, ale nepotřebujeme ho hned, tak počkáme, až spadne sám," odlehčil debatu zastupitel Jiří Hořánek a pokračoval: „Neměli bychom se nechat vydírat cenou, která je nereálná." S tím se ztotožnili i jiní včetně majetkového výboru, který navrhuje nechat vyhotovit aktuální znalecký posudek.

Zastupitelé se nakonec jasně shodli, že nechají vyhotovit posudek, na základě kterého poté dají poslední nabídku na výkup domu. Pokud majitel ani toto nepřijme, přistoupí město k procesu vyvlastnění.