Pro psí hřiště jsou vytipované dvě lokality, kde by se mohlo vybudovat. Hřiště by bylo oplocené, aby se psi v tomto prostoru mohli pohybovat na volno a nikoho neohrožovali. Součástí by bylo vybavení zábavnými prvky, které pomohou pejskům rozvíjet jejich dovednosti. Samozřejmostí mají být sáčky a koše na psí exkrementy.

Názory obyvatel, které mají vedení města pomoct rozhodnout, zda je hřiště pro psy v Milevsku potřebné a vítané, bude anketa sbírat do 15. září.

Se stejným nápadem přišli před časem Písečtí, kteří chtějí vybudovat psí park na louce v blízkosti lávky u Ostrova.