Písecký deník zajímalo, zda by se právě o ně  mohlo postarat na Písecku nějaké vhodné dětské zařízení. „Například děti, které se ocitnou na ulici  a  jsou v ohrožení, se umísťují nejprve do zařízení, kde mají celoročně vyčleněná lůžka pro okamžitou pomoc, a to bez ohledu na to, jestli se jedná o cizince nebo české děti," uvedla ředitelka Dětského domova ve Zvíkovském Podhradí Marie Barabášová. Umisťovány tam jsou podle jejích slov na základě předběžných opatření vydaných soudem. Do doby, než se vyřídí vše potřebné k jejich umístění do konkrétního dětského domova.

Lůžka pro okamžitou pomoc mají  například dětské domovy ve Volyni a Senožatech. Ve Zvíkovském Podhradí takové možnosti nemají. „Máme kapacitu 24 dětí a v současné době je jich u nás 22. Dvě lůžka jsou sice volná, nejsou však samostatně oddělené, jak by bylo třeba, ale po rodinkách.  Zatím jsme nedostali žádné pokyny, jak postupovat, kdyby nastala situace, že by bylo třeba umístit děti, které jsou mezi uprchlíky. Krajský úřad už ale zjišťoval, jakou máme kapacitu," dodala Marie Barabášová.

Podle ní by bylo v takovém případě nutné řešit jazykovou bariéru. Důležité je především zajistit bezinfekčnost. „Úplně každé dítě, které do dětského domova přichází, musí mít potvrzení od lékaře   o bezinfekčnosti a vyjádření  o zdravotním stavu. Musíme dodržovat zákony. Stejná pravidla platí, i když předáváme děti do dalších dětských zařízení, jako jsou třeba letní tábory. I tam musí mít vždy lékařské vyšetření," upřesnila Marie Barabášová. Každé dítě musí projít takzvanou detencí.