Ludmila Horáková se narodila v září roku 1922 v Králově Lhotě v rodině zemědělce. Povinnou školní docházku absolvovala v Králově Lhotě a v Písku, poté v letech 1938 až 1941 studovala hospodářskou školu v Chrudimi, kterou ukončila maturitou. Po maturitě ještě navštěvovala pedagogický seminář a po jeho absolvování nastoupila jako učitelka na hospodářské škole v Kojetíně na Moravě, kde působila do roku 1945. "V tomto roce se provdala, narodila se jí dcera a s rodinou se přestěhovala do Písku," uvedla mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.

V 50. letech pracovala Ludmila Horáková v Písku na úřadě, a to původně na evidenci občanských průkazů, později na odboru zdravotnictví a sociálního zabezpečení, kde byla až do důchodu. V roce 1959 se jí narodila druhá dcera. "V současnosti se těší ze čtyř vnoučat a čtyř pravnoučat," doplnila mluvčí s tím, že ve volném čase se věnovala četbě a velmi ráda také cestovala.

Pouťový jarmark v Heřmani.
OBRAZEM: Pouťový jarmark v Heřmani nabídl stánky, hudbu i motocykly

K významnému životnímu jubileu přišly oslavenkyni za město Písek popřát starostka Eva Vanžurová s vedoucí odboru školství a kultury MÚ Písek Marií Cibulkovou. Předaly jí kytici, dárkový balíček, publikaci o Písku a pamětní list. Velkou radost udělala paní Horákové kniha, protože celý svůj život velmi ráda četla.