Slavnostně ošerpovaní a za doprovodu třídní učitelky Jaroslavy Macounové, ředitelky školy Jitky Šebkové a rodičů se vydali na radnici, kde jim bylo za přítomnosti starosty města Josefa Vejšického slavnostně předáno závěrečné vysvědčení.