„Rozhodli jsme se, že se otočíme dovnitř domu a budeme se věnovat především jemu, ale i nám samotným, týmu Sladovny a tomu, na co dlouhou dobu nebyl čas. Za týden jsme zvládli odinstalovat výtvarnou Laboratoř, které se věnovala papíru, demontovali jsme také Labyrint a začínáme dávat dohromady vylepšenou výstavu Hnízdo ilustrace. Zároveň tvoříme novou Laboratoř a další program na letní sezonu. S celým týmem Sladovny pracujeme na tvorbě strategického plánu, což bude dlouhý proces, ale nyní je možnost se na takovou práci plně soustředit. Snažíme se ve Sladovně vylepšit společné prostory a zamyslet se nad věcmi, které nebylo vždy za plného chodu Sladovny možné realizovat. Galerie je zavřená minimálně do 13. dubna a nyní nezbývá než sledovat další vývoj situace. Nařízení vlády i postoj města Písku jako zřizovatele plně respektujeme a dodržujeme,” uvedl ředitel.

Zároveň se Sladovna podílí také na osvětě určené především dětem. Čtyři dětská muzea z Itálie ve spolupráci s Asociací dětských muzeí Hands on připravili jednoduchou brožuru, která velmi věcně, lidskou a hlavně dětskou řečí, vysvětluje, co koronavirus je a co je důležité dodržovat, bez paniky, ale s důrazem. Aktuálně ji kolegové ze Sladovny překládají, čeština bude jedním z mnoha jazyků a je na stránkách Hands on k dispozici zdarma.

Ve Sladovně nyní většina lidí pracuje z domova a spolupracuje na dálku prostřednictvím nových technologií. Zavřené je také Infocentrum s tím, že funguje v nouzovém režimu na telefonní lince a emailu každý všední den od 10 do 13 hodin. Ve stejný čas je možné dovolat se také na recepci Sladovny, pokud by bylo potřeba řešit objednávku nebo se na cokoliv informovat. „Vracíme všechno vstupné za dobu, kdy je zavřeno, pokud ho někdo má koupené, tak stačí, když se nám ozve. Zrušili jsme veškerý program prozatím do 13. dubna, snažíme se připravit Sladovnu tak, abychom byli schopni otevřít, až se situace změní, a už nezavírat kvůli tvorbě nové výstavy, jak bylo v plánu na tři týdny v květnu. Situaci je teď složité odhadovat, zkrátka uvidíme, co nám přinese čas,” pokračoval Adam Langer.

Pro Sladovnu toto nečekané uzavření a situace u nás i ve světě znamená komplikaci nejen po finanční stránce. „Ještě před samotným uzavřením a zavedením opatření v České republice se začaly komplikovat mezinárodní projekty. Například workshop Seven valleys, na němž jsme měli týden hrát v Miláně, byl pochopitelně zrušen. S kolegy z vídeňského muzea ZOOM jsme měli naplánováno několik schůzek, které bylo také nutné zrušit. Ruší se také instalace našich výstav plánované v jiných městech. Co to pro nás znamená finančně, nejsem schopen v tuto chvíli přesně říct, snažíme se čas bez přítomnosti návštěvníků využít co nejlépe, takže zatím dopad nebude tak výrazný, ale pokud by bylo zavřeno déle, následky bychom jistě pocítili. Také nevíme, jaká bude nálada, až se všechno vrátí do normálu, takže je asi předčasné předjímat. Pro představu, za měsíc březen loni Sladovnu navštívilo přes pět tisíc lidí a byl třetím nejúspěšnějším měsícem roku 2019 a příjmy ze vstupného ten měsíc činily půl milionu korun, což určitě není zanedbatelná částka,” podotkl ředitel.

Nejistý je i stav Sladovny po zrušení karanténních opatření a znovuotevření. „Nevíme, zda budou lidé chtít hned jít do Sladovny, možná pomůže situace, kdy se nebude tolik cestovat do zahraničí a staneme se tak oblíbeným cílem výletů. Nyní je důležité, aby se situace s šířením nového koronaviru uklidnila, a na vše další bude čas potom,” říká Adam Langer.

Sladovna se snaží využít čas co nejlépe a minimalizovat tak dopady této situace, které na celou kulturní obec budou obrovské. „Soucítím s lidmi, kteří dělají v kultuře a jsou na volné noze, ti v tuto chvíli prožívají skutečně existenciální problémy. Ještě než k nám dorazilo nařízení vlády, uvažovali jsme, že bychom poskytli prostory Sladovny pro rezidenční tvorbu, aby například ti, kteří vymýšlejí nové divadelní představení, mohli tyto prostory využít, ale to padlo tím, že všichni mají být doma, tak uvažujeme, jak těmto umělcům, se kterými také často spolupracujeme, pomoci. Velmi pozitivní je přístup některých asociací, jednotlivců i institucí. Mnoho z nich šije roušky včetně Sladovny, Divadelní institut velmi intenzivně pracuje na podpoře umělců i institucí, některá placená díla jsou nyní přístupná zdarma, běží mnoho streamované kultury, vznikají platformy pro podporu umělců. Solidarita je velmi cítit, i tým Sladovny přichází s novými nápady, jak pomoci, a to mi dělá radost. Přeji všem pevné zdraví, klid a čerstvý vzduch nejlépe v lese,” dodal ředitel Sladovny.

I přes náročnou situaci je celý tým Sladovny připraven se s ní vypořádat co nejlépe a jakmile to bude možné, uvítat v nových výstavách návštěvníky.

Kristýna Barchini