Prvním krokem je převedení čtyř rybníků, které jsou majetkem města, pod správu Lesů města Písku. U rybníků Beran, Tichávek a Trubka už se tak stalo na začátku roku. Rybník Bašta má ještě do podzimu ve správě Český rybářský svaz, který zde chová ryby.

Lesy města Písku zatím dělají nejnutnější údržbu. „Především jsme museli zajistit, aby tam byla voda. Všechny rybníky jsou momentálně na plném stavu,“ uvedl jednatel společnosti Václav Zámečník. Doplnil, že v okolí rybníků následovalo prořezání dřevin, které znehodnocovaly vodu.

I když nyní rybníky nebudou sloužit k chovu ryb, ryby v nich samozřejmě budou. „O osádce rybníků jsme se radili s výzkumným ústavem ve Vodňanech. Aspoň v jednom rybníku bychom měli i nadále rybářsky hospodařit, abychom měli srovnání,“ uvedl Václav Zámečník.

Rybníky podle něj nikdy nebudou suplovat koupaliště. „Jde o to, aby se o to někdo staral, ale je to především klidové území,“ dodal.

Město plánuje nechat časem rybníky vyčistit, případně tam vytvořit jakousi pláž. S výraznější úpravou lokality by se mělo začít na podzim, až přejde i čtvrtý rybník pod správu Lesů města Písku.

Lokalitou U Vodáka se zabývala komise životního prostředí. Zazněl dotaz, zda se využití k rekreačním účelům slučuje s opatřeními pro obojživelníky. Vedoucí odboru životního prostředí MÚ Písek Miloslav Šatra vysvětlil, že ano, jelikož žáby migrují na jaře a na podzim a k rekreaci se bude lokalita využívat v létě.