Majitele lodí a hausbótů trápí, že je hladina vody o dvanáct metrů níže, než bývá 
v tuto dobu obvyklé. Nemohou své lodě zazimovat, protože mají kvůli extrémně nízké hladině problém dostat je z vody na břeh. „Na současný stav vody si stěžují provozovatelé všech rekreačních středisek, tábořišť, vývazišť a lodní dopravy. Sice všichni chápeme, že bylo dlouhodobé sucho, ale nikdo nechápe, proč voda chybí na Orlíku, když je na Slapech hladina vyšší," potvrdil starosta Orlíku nad Vltavou Jan Mára.

Vodní dílo OrtlíkHladina (m. n. m.) odtok (m³/s)
Včera v 8 hod. 339,98 137,67
v 9 hod. 339,93   297,09
v 10 hod. 339,87 293,24
v 10.10 339,88   19,96
Snížení hladiny o 10 cm.

Vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Vltavy Michaela Šeborová však zdůrazňuje, že manipulace na nádržích Vltavské kaskády, včetně Orlíku, probíhají zcela přesně dle schválených manipulačních řádů a v souladu s platnými povoleními k nakládání s vodami.

Příčinou problémů je dlouhotrvající sucho. „Nádrž Orlík nadlepšuje průtok pod celou Vltavskou kaskádou na dolním toku Vltavy a Labe. Hladina klesá, protože je přítok do nádrže menší než stanovený minimální odtok z Vltavské kaskády. Jde o velký pokles hladiny a jsme si vědomi negativních důsledků této situace na rekreační funkci nádrže Orlík," vysvětlila Michaela Šeborová. Právě větší odpouštění, než je přítok, lidem kolem přehrady vadí.

Lidé kolem orlické přehrady se zlobí, že se upouští jen z ní, a na Slapech je vody dost. „Musíme opět zdůraznit, že primární funkcí této vodní nádrže není rekreace, ale zajištění vody pro udržení minimálního stanoveného odtoku. Za tímto prvotním účelem bylo vodní dílo Orlík a celá Vltavská kaskáda vyprojektována a postavena. Tudíž v období sucha, jako je to letošní, musí Orlík dotovat odtok a dochází k jeho prázdnění," konstatovala vedoucí kanceláře generálního ředitele Povodí Vltavy Michaela Šeborová.

Na zajištění minimálního odtoku z Vltavské kaskády spolupracují podle ní obě nádrže Orlík a Slapy, a to tak, že Orlík se prázdní postupně až po kótu 334,60 m. n. m., pak se pokles zastaví a prázdní se dílo Slapy až na minimální hladinu zásobního prostoru 246,60 m. n. m. a poté se pokračuje prázdněním Orlíka až na minimální kótu zásobního prostoru 329,60 m n. m. „Nádrž Slapy je výrazně menší než nádrž Orlík, a proto je v období sucha napřed využíván Orlík a až poté Slapy," dodala Michaela Šeborová.

Současný manipulační řád se ale mnohým lidem z okolí přehrady nelíbí. Nárazové upouštění vody působí problémy především majitelům menších lodí a hausbótů. „Někteří majitelé lodí v zátokách propásli dobu, kdy s nimi mohli přeplout na jiné místo, a dnes mají lodě na suchu. Někdo nezná přesnou hloubku pod lodí, a když nastane rychlý pokles hladiny v době, kdy je mimo loď, nedokáže zabránit tomu, aby se neocitla na suchu," vysvětlil Petr Štěpánek. Na zimu už lodě na břeh podle něj nedostanou, budou je muset hlídat na přehradě.

Petr Štěpánek je zmocněncem petičního výboru, který připravil petici na ochranu orlické přehrady, kterou v současné době podepisují lidé v jejím okolí. V ní jim jde především o to, aby kroky směřující ke snižování hladiny orlické přehrady byly realizovány tak, aby nedocházelo k poškozování rekreační a krajinné funkce orlické přehrady. „Letos byla v červnu zveřejněná studie, která nabízí několik variant snížení hladiny vody v orlické přehradě včetně varianty jejího vypuštění. Skutečnost, že někdo takovou variantu navrhl a že je předmětem seriozního zkoumání odborníky, nás doslova děsí," uvedl Petr Štěpánek. Podle něj je letošní situace modelem, jak by to vypadalo, kdyby se připravovaná studie naplnila.

Problémy způsobené nedostatkem vody potvrdil i majitel lodní dopravy Qarter Pavel Šofr: „Na jaře byly tři metry pod stav, od konce června o devět metrů a teď už o dvanáct metrů. Orlická přehrada je hodně hluboká, takže lodě po ní plout můžou, ale můstky a přístupy k lodím jsou o osm až deset metrů níž bez schodů. Lidé k lodím musí scházet po svahu a po písku. Pro starší je to hodně náročné."

Přípravy na zimu jsou komplikované. „Každý rok vytahujeme velké parníky na Podolsku z vody ven a pak provádíme jejich údržbu. Ale za současného stavu vody je už nevytáhneme, protože koleje končí daleko od vody. Nejspíš budou muset lodě přezimovat na vodě, což bude problém," doplnil Pavel Šofr. Kvůli nízkému stavu vody museli letos zrušit pravidelnou linku do Týna nad Vltavou.