Každý autor může do soutěže poslat jen jeden příspěvek, který nebyl dosud nikde publikován a ani nebyl zaslán do jiné soutěže. Posílat můžete poezii nebo prózu výhradně v českém jazyce. Povolený rozsah je maximálně tři strany strojopisu s řádkováním 1,5.

Příspěvky vyhodnotí odborná porota složená z členů Jihočeského klubu Obce spisovatelů. Vítězné a vybrané práce budou publikovány v tisku, ve sborníku a tiskovinách JIhočeského klubu Obce spisovatelů.

Příspěvky s označením Jihočeská žabka můžete posílat na e-mail: hanhos@centrum.cz