V mirotické kronice se k tomu píše: „Řeč o významu slavnosti pronesl starosta Sokola K. Šefrna. Podobné slavnosti pořádány byly i v okolí. V Radobytcích, Ceronicích a Lučkovicích zúčastnil se mirotický Sokol, řečníkem byl starosta jednoty.“

Lípa je označena malou modrou tabulkou na kmeni a roste v parčíku za kostelem mezi hřbitovem a Galvanovnou v sousedství dalších vysokých lip.

Lípu svobody slavnostně vysadili v Miroticích 13. dubna roku 1919 členové místního Sokola.„Bohužel dlužno říci, že místo pro výsadbu mirotické Lípy svobody pravděpodobně nevybíral žádný zahradník. Na fotografii z července roku 1919 můžeme vidět, že stromek byl vysazen na západním okraji mnohem starších lip. Na jih od stromu přes cestu směrem k dnešním garážím již tehdy poskytovalo pocestným stín lipové stromořadí, které zde máme dodnes. Lípa svobody tak od začátku bojovala s nedostatkem světla, živořila a neměla šanci vyrůst v nádherný košatý exemplář, jakými jsou například lípy na náměstí,“ uvedl mirotický zastupitel Petr Bílek.

Připomněl také, že po desítkách let vidíme, že pouhé nadšení mnohdy nestačí. Že je nutné přemýšlet o tom, jaké jsou potřeby vysazovaných rostlin, jak budou vypadat nejen za deset, ale i za padesát nebo za sto let a zdali třeba nezakryjí cenné výhledy na dominanty města.
Další dvě lípy byly v Miroticích vysazeny v roce 1968 u základní školy naproti zdravotnímu středisku, kde dobře prospívají. "Jednu lípu vysadil v parčíku u kostela na druhé straně od nejstarší památné lípy v roce 1990 tehdejší starosta Jan Jonáš na památku přelomových let 1989-1990," doplnila starostka Martina Mikšíčková.

Spolu se zmíněnými lipami poroste v Miroticích od 27. října ještě jedna lípa, která bude připomínat 100. výročí samostatné republiky.

Mladé lípy porostou od 27. října také v místních částech Lučkovice a Radobytce. V Radobytcích se na nový stromek složili místní lidé, kteří jej společně zasadí na návsi. Stromky pro Mirotice a Lučkovice kupovalo město. V Lučkovicích má lípa vybrané místo u hasičské nádrže.

Všechny památné lípy v následujících dnech město označí cedulkami.