Ještě letos by se měla udělat 1. etapa stanice energetického využití kalu a biomasy. Město už vysoutěžilo dodavatele, kterým je firma K&K TECHNOLOGY. Ze dvou dodaných nabídek dala tu nižší, a to 36,5 milionu korun bez DPH. Částka však nepůjde celá za městem, zhruba šedesát procent je dotace z Národního programu Životní prostředí. Na podzim by mělo být hotovo a spuštěn zkušební provoz.

Zařízení bude sušit kal a ten pak spolu s biomasou pálit ve speciálním kotli. Ročně by mělo zlikvidovat až 3900 tun strojně odvodněného kalu. Zatímco dnes náklady na likvidaci kalů činí zhruba tři miliony korun ročně, provozní náklady nového, energeticky soběstačného zařízení budou minimální. „Kromě toho to bude splňovat nejpřísnější ekologické normy,“ doplnil Roman Honzík, jednatel Vodárenské správy Písek.

Pokud se tento způsob likvidace kalu osvědčí, Ministerstvo životního prostředí ho bude podporovat i v dalších městech.

Energeticky využitelné spalování je hlavním způsobem likvidace čistírenských kalů v Německu i Rakousku. V ČR bude Písek pilotním městem. Kaly z čistírny odpadních vod v Písku byly dosud odváženy do Mydlovar ke kompostování.