Jak řekl, jejich firmy, které se věnují ekologické zemědělské činnosti, splnily veškeré technické požadavky na provozování kompostárny a nyní čekají, zda s žádostí o dotaci uspějí, nebo ne. „Nabídli jsme obcím jako Nadějkov, Jistebnice či Chyšky, že bychom jejich bioodpad zpracovávali. Od některých už souhlas máme," vysvětlil Luděk Fuka a doplnil, že jejich firmy mají přírodního hnojiva omezené množství. Proto oslovily s nabídkou obce, aby ho měly co nejvíc. Chyšečtí zastupitelé zatím rozhodnutí o spolupráci odložili. Čekají i na to, jak se vyjádří místní družstvo, které také uvažovalo o tom, že by biologický odpad zpracovávalo.

Nápad na spolupráci s Luďkem Fukou se nelíbil třeba Martinu Práškovi. „Nevím, proč bychom ho měli podporovat," řekl. Podobně hovořil i Jan Málek, i když si uvědomoval, že se může jednat o střet zájmů. V místním družstvu pracuje. „Chtěl bych, abychom si položili otázku, jaký zájem má pan Fuka na tom, aby zpracovával odpad z Chyšek. To je jedna věc. Druhá věc je ta, že by bylo pro obec výhodnější zpracovávat bioodpad tady. Produktem z toho by nemělo být to, že se díky dotaci pořídí technika, ale to, že se vyprodukuje kompost, který se bude vracet na zemědělské pozemky. Zvažme, jestli by nebylo vhodnější, kdyby o dotaci požádala obec," řekl Jan Málek.


Starosta Miroslav Maksa považuje za nerozumné, kdyby obec vybudovala kompostárnu. „Uvědomme si jednu věc. Kompostování není jen nahromadění biologického odpadu. Tím to nekončí. Musí to splňovat všechny hygienické předpisy, mluvilo se i o technice, která na to bude potřeba. Obec by musela provoz zajistit. Je potřeba zvážit, jestli množství odpadu, které obec vyprodukuje, pokryje náklady spojené s kompostováním," argumentoval starosta. „Pokud by měl někdo 
z vás zájem podnikat v tomto oboru, obec vám dá odpad jistě raději než panu Fukovi. Pokud byste chtěli, aby kompostovala obec, byl bych rád, aby předkladatel návrhu přišel s konkrétními čísly. Nejsem přesvědčený o tom, že výroba kompostu bude pro obec nechci říci, že zisková, ale aby nebyla prodělečná," dodal Miroslav Maksa.

Luděk Fuka by byl rád, kdyby s obcí Chyšky mohli spolupracovat, jak ale zdůrazňuje, respektuje názor zastupitelů.

Místostarosta Václav Calta v diskuzi poznamenal, že když se dopisem Luďka Fuky zabývali na radě obce, nevěděli o tom, že družstvo uvažovalo o stejné věci. Tehdy doporučili zastupitelům navrženou dohodu schválit.

Kdyby obec dohodu s Luďkem Fukou uzavřela, zpracovával by biologický odpad 
z Chyšek po dobu pěti let. Podle Jana Málka je jedna z podmínek dotace ta, že obec nebo veřejný sektor musí dodat minimálně padesát procent odpadu. Luděk Fuka doplnil, že by bioodpad, který by vyprodukovali, posloužil na jejich louky a pole. Část by také mohli dodávat zpět obcím. 

Kompostárny se řeší na řadě míst, obce totiž nově mají povinnost umožnit lidem třídění bioodpadu.