Již podruhé se na jednání rady  města dostal požadavek  obyvatel na alternativní řešení přechodu přes Pražskou ulici v místě, kde se kříží  s ulicí Na Stínadlech. Poprvé radní v únoru reagovali na petici, kterou  podepsalo  přes sedm stovek lidí.

S odpovědí  tehdy  občané nebyli spokojeni. Chtějí zřídit přechod  pro chodce  z ulice  Na Stínadlech přes Pražskou k Penny Marketu.

„Přechod by významně  přispěl také ke zvýšení bezpečnosti  obyvatel z domů 
s pečovatelskou službou na obou březích řeky Otavy," uvádí se mimo jiné v petici.


Při prvním projednávání petice radní vzali v úvahu  stanoviska odboru dopravy  městského úřadu a dopravní policie, podle kterých by nový přechod  stejně nebyl bezpečný. Řidičům  jedoucím po staré silnici od Prahy ve výhledu totiž brání vrcholový oblouk.

Dopravní situaci v tomto místě měla původně řešit okružní křižovatka, kterou 
v záměru má investor  rekonstrukce bývalých kasáren. To je však  zatím otázka budoucnosti.
Na základě interpelace zastupitele  za KSČM Jiřího Lejčara  nechalo město  zpracovat studii dočasného  řešení.


„Studie prokázala, že není možné zřídit přechod pouhým vyznačením na  komunikaci v Pražské ulici. Ke splnění všech norem budou nutné i částečné  stavební úpravy 
v jeho okolí a  museli bychom  vykoupit pozemky, které nejsou v majetku města," vysvětlil starosta Písku Ondřej Veselý (ČSSD).

Radní uložili odboru rozvoje, investic a majetku města  prověřit podmínky případného  získání pozemků. Náklady na vybudování přechodu přesáhnou 1,1 milionu korun.